MARGARÉTAFEST 2010

V tomto projekte pokračujeme v tradícii, umožniť zdravotne postihnutým deťom a mladým ľuďom nielen stretnúť sa a prezentovať svoje kultúrne aktivity na spoločnom vystúpení, ale hlavným cieľom je dokázať svoje schopnosti a podporiť tých zdravotne postihnutých, ktorí nemajú odvahu, dostatok síl, prípadne oporu v rodine alebo v komunite kde žijú, že sú schopní žiť plnohodnotný život.

Chceme využiť súťaživosť, ktorá je vlastná mladým ľuďom, pomôcť prekonávať vnútorné zábrany najmä našich nových klientov. Nie menej dôležitá je prezentácia na verejnosti, aby sme ukázali, že aj ľudia so zdravotným hendikepom dokážu tvoriť a mať radosť zo života. Toto považujeme za cestu k búraniu bariér medzi zdravými a zdravotne postihnutými ľuďmi.

         Projekt umožní stretnutie mladých ľudí z celého Slovenska, ale aj prípadných hostí zo zahraničia. Vytváranie nových priateľstiev, získavanie nových poznatkov, výmena skúseností, to všetko sú prvky, ktoré budú prínosom pre všetkých zúčastnených.

Hlavné ciele projektu

1. sebarealizácia zdravotne postihnutých detí a mládeže, menežovanie projektu a jeho realizácia samotnými  členmi cieľovej skupiny

2. vytváranie nových priateľstiev, odovzdávanie  si nových skúseností, vytváranie partnerstiev

3. napomáhať ich začleneniu do majoritných skupín

4. rozvíjanie ich umeleckých schopností

5. rast sebavedomia pri zapájaní do ďalších aktivít (práca s počítačom: príprava propagačných materiálov, prezentácie a. pod, práca s kamerou, internetom)

6. prekonávanie bariér medzi zdravými a hendikepovanými ľuďmi – rozdávanie letákov, pozvánok v uliciach mesta Prešov a v okolí

Kvalitatívne výsledky

Týmto projektom chceme naplniť tieto základné úlohy:

Zdravotné hľadisko: udržiavať a zlepšovať zdravotný stav  zmysluplnou záujmovou činnosťou súťažnou formou

Spoločenské hľadisko: vytváranie nových priateľstiev, spolupráca zdravých a telesne postihnutých,  verejné vystúpenia  výrazne napomôžu k začleneniu hendikepovaných ľudí do majoritných skupín. Iba vzájomným poznávaním zistia, že sa okrem zdravotného hendikepu v ničom nelíšia

Osobnostný rast: Každá činnosť a zručnosť, ktorú realizáciou tohto projektu mladí ľudia získajú pomáha k rastu ich sebavedomia, stávajú sa istejší  v nových situáciách aj na verejnosti.

Výsledok: maximálna snaha zapojiť zdravotne postihnutých mladých ľudí do normálneho života