MargarétaFest2005

Srdečne  Vás pozývame

na

Medzinárodný festival zdravotne postihnutých umelcov

 Laureáti:

28.5. 2005     PREŠOV  

Festival poskytne priestor na prezentáciu umeleckých schopností mladých  zdravotne handicapovaných ľudí v hudbe, tanci aj hovorenom slove.

 

Záujemcovia o účasť na festivalovej prehliadke  sa môžu prihlásiť

do 15.04.2005  na adrese:

OZ Barlička, Matice slovenskej 13, 080 01 Prešov

e-mail: barlicka@kryha.sk

Kontaktná osoba: koordinátor  Ing. J. Gurka, č. tel. 051/ 7498850

Občianske združenie Barlička  pripravuje svoj prvý festival pre zdravotne postihnutých umelcov MARGARÉTAFEST 2005 s podtitulom Jabĺčka pripravujú festival, za podpory NADÁCIE HODINA DEŤOM.

       Takáto forma verejnej prezentácie svojou povahou jedinečného festivalu na Slovensku je zároveň ukážkou a pilotným projektom pre odbúravanie bariér medzi handicapovanou a zdravou mládežou. Dielčie výsledky doterajšie činnosti Centra poukazujú na zmysluplnosť tohto zámeru, ktorý bol kladne prijatý už oslovenou verejnosťou.

Do celej prípravy  budú zapojení mladí členovia OZ Barlička, ktorí nielen odprezentujú získané skúsenosti z oblasti hudby, tanca, výtvarného a divadelného umenia na tomto festivale,     ale aktívne sa zapoja do celého mechanizmu prípravy a vyvrcholenia festivalu, ktorý sa uskutoční  28.5. 2005 v Prešove.

           V rámci organizácie tohto festivalu je plánovaný rad doprovodných akcií (verejné vystúpenia), vernisáže výtvarných prác, divadielko na vozíčku, súťažné prehliadky hudobných a tanečných skupín a pod., ktorých časť finančných krytí je  zabezpečená v rámci projektu.

Srdečne všetkých pozývame, aby prišli povzbudiť mladých umelcov s handicapom

na MARGARÉTAFEST 2005.


                          index