Realizované projekty:

2015

"Let's Play Together"

Tlačová správa

...............

Stará mama necvič sama II

Práca šľachtí

Komunitná záhrada Sídlisko 3

******************

Aktuality:

Program: Zelená škola

 

*******************

Barlička- občianske združenie

*******************